Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
2018-02-23

Digitalisering

Arbetsgrupp – Digitalisering
Ca 46 % av dagens jobb kommer ersättas av digital teknik och nya affärsmodeller inom en snar framtid! För många är det svårt att realisera digitaliseringen till sin egen organisation eller företag

”Det har ju fungerat så här i flera år med framgång…”.

2018-02-23

Skaraborgs Session 14 mar

Plats: Knistad Herrgård
Tid: 14 mar, kl 08:00 - 11:00

SKARABORG SESSIONS är ett nytt nätverk med fokus på ledarskap, utveckling och framtid i Skaraborg. Vi kommer att arrangera event och föreläsningar för att stärka och utveckla näringslivet, samt stimulera medlemmarnas personliga utveckling. Vi är ett forum för ideer, nätverkande och affärer. Tillsammans skapar vi framtidens ledare, entreprenörer och förebilder i Skaraborg.

2018-02-19

Frukostmöte Lichron Teknikgymnasium 8 mar

Plats: Lichron Teknikgymnasium, Norregårdsvägen 17
Tid: 8 mar, kl 07:30 - 09:30

Lichron Teknikgymnasium bedriver en treårig gymnasieutbildning som är uppdelad i två yrkesutgångar: CNC-tekniker och Automationstekniker. Under första läsåret får eleverna prova på ämnen som berör båda yrkesutgångarna. Andra läsåret väljer eleverna den yrkesutgång som de känner kommer att passa dem bäst.

2018-02-07

240 minuter TILLVÄXT 13 mar

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b
Tid: 13 mar, kl 07:30 - 11:30

Årets tema: Digitala utmaningar för industritillväxt i Skaraborg
Swedbank välkomnar dig som verkar i Skaraborgs näringsliv till 240 minuter Tillväxt hos ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b.

2018-01-18

Näringslivsforum Årsmöte 2018 23 mar

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 23 mar, kl 11:30 - 13:15

Härmed kallas medlemmarna till Näringslivsforums årsmöte.
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på detta uppslag för nedladdning senast 14 dgr före årsmötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari.

2018-01-11

Ett 40-tal personer tog del av resultatet av näringslivsenkät

Förra året rasade Skövde kommun ned till plats 115 i Svenskt näringslivs ranking där näringslivsklimatet i svenska kommuner jämförs. Denna placering är oacceptabel för en kommun som Skövde. För att förstå orsakerna till raset har Näringslivsforum och Cityföreningen tillsammans med Skövde kommun genomfört en fördjupad enkätundersökning avseende företagandets villkor i Skövde.

2018-01-11

Uppföljning företagsklimat-enkäten 30 jan

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 30 jan, kl 07:30 - 08:30

Näringslivsforum, Cityföreningen och Näringslivsenheten Skövde kommun bjuder in till en redovisning av enkäten avseende företagsklimatet som genomfördes nyligen.
Vi kommer att redovisa utfallet samt diskutera hur vi skall gå vidare för att förutsättningarna för att driva företag i Skövde skall förbättras

Sidor