2014-12-02

Gemensam handlingsplan för förbättrat företagsklimat

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning och mätning av samtliga kommuners företagsklimat. Resultatet ligger till grund för Skövde kommuns och Näringslivsforums gemensamma arbete för förbättrat företagsklimat. Företagsklimatet är ett av fokusområdena i det samarbetsavtal som finns mellan Näringslivsforum och Skövde Kommun.

2014-11-20

Frukostmöte Input Interiör 29 jan

Plats: Input Interiör Gustav Adolfs Gatan 31
Tid: 29 jan, kl 07:30 - 09:45

Årets första företagsfrukost
Välkomna till Input Interiör. Skandinaviens ledande fristående inredningskoncern.
Programmet inleds sam vanligt av Näringslivsforum följt av en presentation av Input Interiör av vår värd David Barmé, Platschef.

2014-11-11

Näringslivsforum och Försvarsmakten 19 feb

Plats: Trängregementet, Trängsalen mm
Tid: 19 feb, kl 07:30 - 09:30

Nytt datum inplaneras under feb 2015
Näringslivsforum tillsammans med Försvarsmakten arrangerar frukostmöte på Trängregementet.
07.30-08.00      Ankomst och mingel med frukost (frukostmacka, kaffe, te, juice osv) 
08.00-08.15      Näringslivsforum

2014-11-11

Näringslivsforum och Samhällsbyggnadsenheten informerar 2 dec 2014

Plats: Frejasalen i Skövde kulturhus
Tid: 2 dec 2014, kl 07:30 - 08:30

Inledningsvis sker information från Näringslivsforum och arbetsgruppen för boende och etablering.
Eva Darolf Linnros från Samhällsbyggnadsenheten medverkar och informerar om den fördjupade översiktsplanen över centrum (FÖP) som nu finns ute på samråd därtill kommer 

2014-11-06

kulturgalan

Vid Kulturgalan med anledning av 50-årsfirandet för Skövde Kulturhus och Skövdesonen Robert Gustafsson delades flera priser ut. Däribland pris till Årets Kulturentreprenör i Skaraborg. Priset delades ut av Näringslivsforum tillsammans med Rapp Fastigheter och Årets Kulturentreprenör i Skaraborg 2014 är Löfwings Ateljé.

Sidor