2017-09-08

Gränsfri Utveckling 10 okt 2017

Plats: Räddningsskolan i Ryd
Tid: 10 okt 2017, kl 18:00 - 21:00

Vem äger den lokala utvecklingen?
Varmt välkommen till en workshop kring nya sätt att tänka – och skapa – lokal utveckling!
GRÄNSFRI undersöker hur mångfaldiga perspektiv kan skapa nya handlingsmöjligheter och driva lokal utveckling. Projektet har redan ett utvecklingslabb som arbetar med frågorna i Skövde, men nu är det dags att vidga arbetet. Workshopen bygger på att de tre sektorerna; näringsliv, offentlighet och civilsamhälle, ska mötas som jämlika parter och vi har därför bjudit in lika många aktörer från var och en av sektorerna. Under tre timmar kommer vi undersöka vad vi har gemensamt, hur vi ser på utveckling, hur vi kan samarbeta – och hur vi kan skapa ett bestående samverksanforum för fortsatt arbete.
GRÄNSFRI är ett alternativt sätt att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Eftersom alla de tre sektorerna på olika sätt bidrar till individernas möjlighet till inflytande och delaktighet i arbets- och samhällsliv, är det väsentligt att de olika perspektiven - och engagemangen - kan möta varandra.

Kostnad

Ingen. För att allt ska fungera på bästa sätt, ber vi dig meddela om du har behov av specialkost eller hjälpmedel som skapar ökad tillgänglighet. 

Arrangör

Skövde, Tibro och Essunga kommuner samt EDCS

Frågor

ingela.backman@skovde.se 

Anmälan

senast den 6 oktober till ingela.backman@skovde.se