2017-09-30

Nyhetsbrev september

Nyhetsbrev september 2017

Skövde rasar i Svenskt Näringslivs ranking
Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner presenterades tisdagen den 26 september. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Skövde kommun faller 48 placeringar i rankingen, från förra årets plats 67 till plats 115 i år. Hur är detta möjligt i en kommun som vibrerar av tillväxt där det byggs bostäder och infrastruktur som aldrig förr? Hur är detta möjligt i en kommun med en av regionens högsta BRP (motsvarar BNP)?

Företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning är dels baserat på en enkätundersökning bland företag men även på statistik från SCB och UC. Det handlar med andra ord, dels om företagares upplevelser och statistiska trendanalyser. Undersökningens enkätdel visar idel nedåtgående trend. Det största raset sker avseende upplevd tillgång på arbetskraft med relevant kompetens och de kommunala tjänstemännens attityder till företagande. Inom just dessa områden och nyföretagarsamhet ligger Skövde dåligt till, på nedre halvan i landet.

Vi måste vända denna nu alarmerande utveckling gällande företagsklimatet och upplevelsen av detta. Från Näringslivsforums sida kommer vi tillsammans med er medlemmar i NLF, olika branschorganisationer och Skövde kommun att sätta upp konkreta mål, ta fram strategiplaner och aktiviteter för att redan till nästa år vända utvecklingen.

Näringslivsforum bjuder tillsammans med Svenskt Näringsliv in till samtal gällande företagsklimatet i Skövde den 15 november. Mer information finns på hemsidan. Ta gärna del av undersökningen (http://www.foretagsklimat.se/skovde/ranking) och gör era egna analyser. Vi behöver era kloka tankar och ert engagemang för att på sikt föra Skövde till svensk toppklass avseende företagsklimat. Utan det kommer effekten av sämre attraktivitet att märkas på ett kännbart sätt ekonomiskt och samhällsmässigt.

Frukostmöten
Näringslivsforum har under september genomfört ett frukostmöte på Billingehus med knappt 120 deltagare.
Ingemar Linusson från Skövde kommun beskrev den satsning på ca 257 mkr som görs på Billingen. Det blir en förlängd och breddad slalombacke, ett en mil långt och tolv meter brett konstsnöspår. Till detta kommer att nuvarande Blå hallen görs om till ett Center för hela området. Söder om nuvarande pulkabacke byggs en portal som ”öppnar” upp området för besökaren. Det görs också ytterligare investeringar i badet. Allt detta skall stå klart 2020. Inte illa för oss Skövdebor!
Silvester Jellinek gick sedan igenom First Hotels satsning där man kommer att genomföra ombyggnader av alla hotellrum så att de står klara under 2019 samt att kongresshallen skall stå klart 2020. Snyggt tajmat till kommunens planer. Silvester presentation kan ni hitta på vår hemsida under fliken för frukostmötet. Där finns också mer att läsa om höstens aktiviteter.

Informationssäkerhet- vad vill du lära dig mer om?
I oktober är det tydligt fokus på cybersäkerhet, integritet och informationssäkerhet i Gothia Science Park. Det kommer bli ett fullspäckat program med en lång rad öppna aktiviteter inom området informationssäkerhet som du och dina anställda kan ta del av.

Innehållet i aktiviteterna står Högskolan i Skövde samt företagen Västgöta-Data, Combitech, ATEA, Sigma, Actea, Checkmarx och Cybercom för, i vissa fall tillsammans med sina partners. Utöver detta arrangerar Västsvenska Handelskammaren även en utbildning. Programmet har innehåll både på bredden och djupet för att det ska finnas något för alla olika yrkesroller.

Sweden Game Conference
Sweden Game Conference och Festival går av stapeln den 18-20 oktober och 21 oktober. 2016 var det 800 delegater anmälda, detta år siktar man på över tusen deltagare. På festivalen var det mer än 3000 besökare förra året. Hjälp gärna till att göra det till ett bra arrangemang genom att du också besöker festivalen lördagen den 21 oktober. Läs mer om eventet på
http://swedengamearena.com/conference/

Näringslivsgalan
Du har väl inte glömt anmäla dig. Näringslivsforum priser, Näringslivsforums pris och Näringslivsforums landsbygdsnäringspris delas ut i sedvanlig ordning till…..?

Ingi Jonasson Ordförande
Erik Hasselström Verksamhetsledare