2017-10-04

Skövdes näringslivsklimat – mot botten när vi siktar mot toppen – hur är det möjligt?

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner presenterades tisdagen den 26 september. Syftet med undersökningen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Undersökningen är dels baserad på en enkätundersökning bland företag och på statistik från SCB och UC. Det handlar med andra ord både om företagares upplevelser och statistiska trendanalyser.

I 2017 års undersökning faller Skövde kommun 48 placeringar i rankingen, från förra årets plats 67 till plats 115 i år. Hur är detta möjligt i en kommun som vibrerar av tillväxt där det byggs bostäder och infrastruktur som aldrig förr? Hur är detta möjligt i en kommun med en av regionens högsta produktivitet per invånare (BRP - den regionala motsvarigheten till det nationella produktivitetsmåttet BNP)?

Enkätdelen i årets underökning visar idel nedåtgående trend. Det största raset sker avseende upplevd tillgång på arbetskraft med relevant kompetens samt skolans och de kommunala tjänstemännens attityder till företagande. Inom just dessa områden ligger Skövde mindre bra till, på nedre halvan i landet. Detta är visserligen baserad på subjektiva upplevelser, men just upplevelser kan inte tas ifrån människor, utan det måste till åtgärder för att förändra dessa upplevelser framöver.

Under den del av undersökningen som bygger på statiska trendanalyser kan det konstateras att nyföretagandet i Skövde är lågt i förhållande till övriga riket och att trenden är tydligt nedåtgående. Allt detta sammantaget väcker många frågor avseende Skövdes framtidsutsikter, som regionalt draglok i Skaraborg och som en attraktiv plats att bo och verka på.  

Tillsammans måste vi vända denna alarmerande utveckling gällande upplevelsen av företagsklimatet. Förutsättningen för ett bra näringslivsklimat är uttalad politisk vilja och aktiv samverkan mellan företag och samhället i övrigt. För att det ska vara enkelt att starta och driva företag är möjligheterna att attrahera kompetent arbetskraft helt avgörande. Attraktiviteten avgörs av ett flertal olika faktorer, såsom tillgång till bostäder, en god livsmiljö att leva och verka i men inte minst genom positiv och lösningsorienterad attityd avseende företagens olika utmaningar.

Näringslivsforum Skövde kommer nu tillsammans med olika branschorganisationer att uppvakta Skövde kommun i syfte att tillsammans sätta upp konkreta mål, ta fram strategiplaner och aktiviteter för att vända trenden. Nu fordras aktiv samverkan och konstruktiv dialog mellan företag, politiker och tjänstemän för att vända utvecklingen och bana vägen för att Skövdes näringslivsklimat ska vara i svensk toppklass. I ett första steg bör vi ha som mål att nästa år ha återhämtat plats 67 i rankingen. Det är långt ifrån tillräckligt men ett steg i rätt riktning.

Ingi Jonasson, ordförande Näringslivsforum

Bjarne Pettersson, Regionchef Västsvenska handelskammaren

Bengt Ohlsson, Ordförande Företagarna Skövde - Tibro