2018-01-18

Näringslivsforum Årsmöte 2018 23 mar

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 23 mar, kl 11:30 - 13:15

Härmed kallas medlemmarna till Näringslivsforums årsmöte.
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på detta uppslag för nedladdning senast 14 dgr före årsmötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari.

Kostnad

Ingen. Näringslivsforum bjuder på lunch

Arrangör

Näringslivsforum

Frågor

till info@nlfskovde.se

Anmälan

senast den 16 mars kl 1200