2018-05-16

Frukostmöte Ung Företagsamhet (UF) 24 maj

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 24 maj, kl 07:30 - 08:30

Marcus Särkijärvi, Regionchef för Ung Företagsamhet Skaraborg kommer att presentera organisationen, samt prata om hur företagsamheten ibland ungdomar i Skaraborg ser ut. Dessutom kommer två UF-företag närvara, som i skrivande stund tävlar på SM i Ung Företagsamhet. De kommer presentera sina företag och visa upp sina produkter.

Under hösten (i oktober) kommer Näringslivsforum och Ung Företagsamhet att tillsammans genomföra " Ledare för en dag" Då kommer du som företagare att få chansen att stötta en blivande ledare. Vi kommer kort även tala om detta projekt under frukostmötet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Vi ger ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, samt främjar erfarenhetsbyte mellan skola och näringsliv. 

Kostnad

Ingen, Näringslivsforum står för frukosten

Arrangör

Närngslivsforum och Ung Företagsamhet

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

till info@nlfskovde.se senast kl 1200 den 22 maj