2017-03-29

Skövdes näringslivschef slutar

Det är beklagligt att Skövde kommun nu står utan näringslivschef för andra gången inom loppet av ett år. Erik Prestgaard, som kommer att sluta till sommaren är en kunnig och engagerad person med god förankring i Skövdes näringsliv.

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att näringslivsfrågorna får en framskjuten roll i kommunens verksamhet. Skövde växer för fullt och utgör ett draglok i Skaraborg. Bostäder byggs som aldrig förr och det finns en god vinnaranda i vårt samhälle. För att vi ska kunna bibehålla denna goda tillväxttrend behöver näringslivet växa, breddas och utvecklas för att säkra enskilda individers sysselsättning och allas vår gemensamma välfärd.

Kommunens satsningar på infrastruktur och aktiviteter för att säkra befintliga företags fortsatta verksamhet i Skövde, samt skapande av förutsättningar för nya företag och företagsetableringar, är mycket viktiga. Då spelar en aktiv näringslivsenhet, som leds av en visionär och engagerande näringslivschef en nyckelroll. Från Näringslivsforums sida förutsätter vi att rekrytering av ny näringslivschef ges högsta prioritet från kommunens sida. I samband med detta uppmanar vi även kommunen att ge Erik Prestgaards efterträdare bästa möjliga förutsättningar att aktivt bedriva och verkställa kommunens näringslivsutveckling.