2017-06-19

Medlemsbrev juni 2017

Medlemsbrev juni 2017

Idag är det solsken, igår regnade det. Vädret är varierande. Livet är också på samma sätt, varierande och fullt av utmaningar. Vad vore vår verksamhet och livet utan utmaningar? Antagligen ganska tråkigt. Vi behöver dessa utmaningar för att utvecklas.

För Skövdes del, som vi alla månar om, har Svenskt Näringslivs barometer för företagsklimatet redovisats nyligen. Det är lätt att dra slutsatsen, vid en första anblick, att näringslivsklimatet är dåligt i Skövde. Men så är inte fallet! Det är naturligt att jämföra oss med andra kommuner, vilket kan vara vanskligt. Alla kommuner har olika förutsättningar, folkmängd, geografisk position och infrastruktur har en stark påverkan på mätresultatet. Mycket är bra i Skövde, men det kan bli bättre. Vi har en kurva som under flera år har varit fallande och det är detta vi måste vi analysera. Vi kan också lära oss av andra kommuner som har en positiv trend. Genom att lära sig av andra finns det en god möjlighet att kommunen och näringslivet tillsammans kan utveckla vår stad så att den blir bra att leva, verka och bo i.

Våren har gått extremt fort i år. Vi har arrangerat/ medarrangerat 16 olika möten. Huvuddelen av dessa har varit frukostmöten till dessa kan vi även addera årsmötet i mars.

Vi har även påbörjat ett nytt koncept: ”Rundabordet samtal”, där företagare från olika branscher diskuterat försäljning och rekrytering

Vid årsmötet avtackades David Seiving efter flera år som ordförande för Näringslivsforum. Till ny ordförande valdes Ingi Jonasson. Styrelsen fick också två välkomna nytillskott i Jonna Nyberg och Ulf Ahlén.

Vid årsmötet fastställdes även förslaget från styrelsen att höja serviceavgiften, som utgör en del av medlemsavgiften, med 20%.

Presentation av Styrelsens ordförande samt nya medlemmar i styrelsen

Ingi Jonasson
Ingi är sedan 2009 VD på Asitis AB som är ett programvaruutvecklingsföretag med bas i Skövde. Asitis har under flera år varit ett snabbväxande företag och har nu drygt 40 anställda. Ingi har arbetat på Asitis sedan år 2005. Dessförinnan var Ingi verksam vid Högskolan i Skövde inom det datavetenskapliga området. Bland annat medverkade han aktivt till etablering av dataspelsutbildningarna vid högskolan, samt utbildningsprogrammet för Nätverks- och systemadministration.

Ursprungligen kommer Ingi från Island men har haft Skaraborg och Skövde som fast punkt i tillvaron i snart 30 år.

Såhär ser Ingi på sitt styrelseuppdrag:
Det jag främst vill åstadkomma som ordförande för Näringslivsforum Skövde är en förtätad dialog mellan Skövdes näringsliv och kommunens tjänstemän och politiker. Ömsesidig förståelse för näringslivets villkor och kommunens spelregler är en nödvändighet för arbete med gemensamma strategier för att förbättra näringslivsklimatet i Skövde och nå svensk toppklass.

Jonna Nyberg
Jonna utbildade sig till retorikkonsult på Retorikkonsultprogrammet på Södertörns högskola där hon med en fil.kand. i retorik också undervisade i ämnet en tid efter avslutade studier. Jonna är sedan 2013 VD och grundare till företaget Retorikverkstaden AB. Ett företag som hjälper människor, inom olika branscher och verksamhetsområden, att utveckla sin kommunikation genom utbildningar, föreläsningar och individuell retorikträning. Jonna har på ett engagerat och målinriktat sätt tagit retoriken till Skaraborg och hon kommunicerar också ämnets ständiga relevans i debattartiklar, radio och i sin egen företagsblogg.

Ursprungligen kommer Jonna från Lindesberg och har haft Skaraborg som sitt hem de senaste 27 åren, med undantag för studier i Stockholm 2008-2011.

Såhär ser Jonna på sitt styrelseuppdrag:
Påverkansarbete ligger mig varmt om hjärtat varför jag också trivs i sammanhang som driver frågor i modiga och positiva riktningar. Som styrelseledamot i Näringslivsforum Skövde vill jag bidra med ett retoriskt perspektiv på det påverkansarbete vi gör och de dialoger vi för. Jag ser bland mycket annat fram emot att få vara en del i samtalet om förutsättningar för de nystartade företagen i Skövde. I min yrkesroll möter jag dessa drivna, modiga människor och jag tror mig ha en god förståelse för vilka förutsättningar som efterfrågas för att Skövde ska ge dem utrymme att växa och få finnas kvar.

Ulf Ahlén Ulf är född i Skövde och har under större delen av sitt 68-åriga liv haft sin bas i staden. Efter utbildning till gymnasieekonom ägnade han 28 år av sitt yrkesliv till Volvo i Skövde, 1998 lämnade han befattningen som chef för Volvo PV:s motortillverkning för att anta utmaningen att bygga upp en ny division inom Haldex AB, som utvecklade, tillverkade och sålde system för fyrhjulsdrift för personbilar. Efter 15 år som divisionschef återvände Ulf till Skövde och ägnar sig numera åt ett antal styrelseuppdrag.

Såhär ser Ulf på sitt styrelseuppdrag:
Efter en lång karriär inom den globala fordonsindustrin både som kund och leverantör, vill jag som styrelseledamot i Näringslivsforum Skövde, med min erfarenhet, bidra till att företagen i Skövde utvecklas och växer genom att konkurrera och se möjligheterna på den globala marknaden.

 

Vi vill önska er en trevlig sommar och en härlig semester!

Ingi Jonasson, Ordförande Näringslivsforum
Erik Hasselström, Verksamhetsledare Näringslivsforum