2017-07-05

Höstens Verksamhet

Här kan ni läsa om höstens aktiviteter så att ni redan nu kan boka er kalender (uppdaterad 9 augusti)

24 Augusti: Espero Andreas Wilhelmsson, Arbetsmarknadsenheten i Skövde (Karin Kjellkvist), Infrastruktursatsningar i Skövde (Anna Möller)
15 September: Frukostmöte på Billingehus, Skövdes satsningar på Billingen (Ingemar Linusson), Billingehus (Silvester Jellinek)
26 oktober: MTR Express (Peder Osterkamp), Lifetalks (André Sturesson), Jonicom (Fredrik Öhrberg)
23 november: Skövde Värmeverk (max 40 pers)
14 december: EkmanWinroth mfl

Gothia Science Park kommer under oktober månad ha ett säkerhetstema som NLF kommer att bidra till med intressanta föreläsare

Det kommer att tillkomma programpunkter efter sommaren bland annat om Smart Automation. samt andra dagsaktuella frågor. Har du något förslag så återkom till mig

erik