2012-08-21

Tjänstefrukost 6 sep 2012

Plats: GSP, Portalen, Insikten
Tid: 6 sep 2012, kl 07:30 - 08:30

Skövdes tjänsteföretag vill nätverka och synas – det är utgångspunkten för Näringslivsforums tjänstefrukost. Under en innehållsrik timme får du inte bara gott om tid att prata med andra företagare. Vid varje tillfälle presenterar sig också tre tjänsteföretag utifrån både vad de kan och vad de behöver samarbeta kring. Denna gång har vi glädjen att välkomna:

2012-06-21

Nyhetsbrev och sommarhälsning

David Seiving

Det är ett stabilt högtryck över Skövde, om inte i det faktiska vädret så åtminstone bildligt talat. I detta nyhetsbrev kan du läsa om vårens aktiviteter i Näringslivsforum: E20, samverkan skola – arbetsliv, vår nya hemsida och vad som händer i våra arbetsgrupper. Till sist ger jag också en kommentar till granskningen av Next Skövde.

Glad sommar!
David Seiving
Ordförande, Näringslivsforum Skövde

2012-02-26

Näringslivsforums tjänstefrukost 27 mar 2012

Plats: Gothia Science Park, Portalen, konferensrum Insikten
Tid: 27 mar 2012, kl 07:30 - 08:30

Succén fortsätter

Skövdes tjänsteföretag vill nätverka och synas - det är utgångspunkten för Näringslivsforums tjänstefrukost. Under en innehållsrik timme får du inte bara gott om tid att prata med andra företagare. Vid varje tillfälle presenterar sig också tre tjänsteföretag utifrån både vad de kan och vad de behöver samarbeta kring. Den 27/3 har vi glädjen att välkomna:

Sidor