2016-05-31

Gothia Innovation AB 14 sep 2016

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 14 sep 2016, kl 07:30 - 08:30

Patric Eriksson VD Gothia Innovation AB. Talar på temat "Gothia Innovation AB driver och utvecklar Gothia Science Park och genom framtidsutveckling bidrar till  Skövderegionens attraktivitet och tillväxt”

Sidor