2017-12-13

Nyhetsbrev december 2017

Nyhetsbrev december 2017

Genomfört

Frukostmöten
Näringslivsforum har under oktober genomfört ett frukostmöte på Skövde Värmeverk

Sammy Tanhua berättade om Skövde Värmeverks miljömässiga produktion av värme och el till Skövde kommun.
Skövde kommun har genom att investera i en ny biobränsleugn tagit ett mycket viktigt steg för en ”ren” uppvärmning av stora delar av Skövde.
Över 50% av bränslet utgörs idag av flis medans endast 3% utgörs av olja. Över 1600 abonnenter varav 33% utgörs av flerbostadshus, 26% industri, 18% offentliga och 23% övrigt.

 I Nils Holgersson rankningen ligger Värmeverket på 7 plats av 263 i Sverige avseende priset för att producera fjärrvärme

Värmeverket producerar 394 GWh värme och drygt 15 GWh El

Lunchmöte Svenskt Näringsliv

Den 15 november bjöd Näringslivsforum tillsammans med Skövde kommun och Svenskt Näringsliv in till ett lunchmöte och samtal om företagsklimatet i Skövde.
Ett fyrtiotal personer lyssnade på Ingi Jonasson Ordf. Näringslivsforum, Ramona Nilsson Näringslivschef och Anton Oskarsson Svenskt Näringslivs.
Diskussion var mycket konstruktiv och samverkan mellan kommun och näringsliv samt tydliga mål var kärnan i diskussionen.

Kommande aktiviteter

Vid Näringslivsforums framtida frukostmöten kommer kommunens Näringslivsenheten i ha en stående informationspunkt med medverkan av politiker och tjänstemän från olika delar av kommunens organisation. Med detta vill Näringslivsforum skapa en frekvent och enkel form för information avseende viktiga samhällsbyggnadsfrågor.

Traditionellt frukostmöte den 14 december
Den 14 december har vi årets sista frukostmöte där tre företag kommer att presentera sin verksamhet. Det blir Jens Winroth från Ekman&Winroth, Leif Alvarsson från ip.1 och Rickard Andersson från CoCreo

Läs mer på www.nlfskovde.se/1038-frukostmote-magnolian-14-december

Första frukostmötet 2018 blir den 25 januari. Agendan är inte fastställd men läs gärna mer om Näringslivsforums verksamhet på www.nlfskovde.se där finns också vårens möten inlagda.

Övrigt

”Rundabords samtal”
Näringslivsforum har genomfört ytterligare ett Runda bordet samtal under ledning av Fredrik Blad. Även denna gång blev samtalsämnet försäljning.
Efter önskemål från medlemmar ordnade vi ett extra Runda Bordet Försäljning i november, sittningen blev fullbokad snabbt och flera kunde tyvärr inte få plats. Troligen kommer vi att ordna en RB Försäljning till under första kvartalet. Diskussionerna över olika branscher är otroligt givande, man får tips och erfarenheter från både positiva och negativa erfarenheter samt knyter nya kontakter över branscherna.

Nästa Runda Bordet kommer bli Digitalisering - Nya affärsmodeller är ett måste för överlevnad. Inbjudan kommer i början av januari.

Enkät
Under januari månad så kommer en enkät undersökning att genomföras avseende näringslivsklimatet i Skövde. Syftet med enkäten är att skapa en fördjupad förståelse för vilka åtgärder som behöver prioriteras för att uppnå ett näringslivsklimat i svensk toppklass i Skövde. Enkäten går ut till företagare som är medlemmar i Näringslivsforum och Cityföreningen.

Bakom enkäten står Näringslivsforum, Cityföreningen och Skövde kommun. Vi ber dig, för att vi skall få ett bra underlag att utgå ifrån, att hålla utkik efter enkäten när den kommer. Det är av stort värde att så många företag som möjligt svarar på denna för att ge både branschföreningar och Skövde kommun ett bra underlag för en offensiv satsning på att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra företagande i Skövde.

”Tillväxt Skövde” (Skövde kommuns näringslivsenhets nyhetsbrev) Om du vill vara uppdaterad när det gäller Skövde kommuns näringslivsarbete, börja då att prenumerera på nyhetsbrevet Tillväxt Skövde.

Skicka ett mail till ann-louise.eliasson@skovde.se med din e-postadress eller anmäl dig i länkat nyhetsbrev.

Vi vill passa på att tacka alla för det gångna året och önska samtliga en God jul och Ett Gott Nytt år.

Vi syns 2018

 

Ingi Jonasson Ordförande
Erik Hasselström Verksamhetsledare