Detta händer

23 mar

2018-02-23

Näringslivsforum Årsmöte 2018

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Tid: 23 mar, kl 11:30 – 13:15

Härmed kallas medlemmarna till Näringslivsforums årsmöte.
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på detta uppslag för nedladdning senast 14 dgr före årsmötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari.

Tau Petersson PR&Event Manager på Stunlock Studios kommer att avsluta årsmöte med att tala om Stunlock Studios verksamhet idag och resan fram hit.

Preliminär tidsplan:
1130-1200 Lunch
1200-1245 Årsmöte
1245-1315 Föredrag Stundlock Studios

Kostnad

Ingen. Näringslivsforum bjuder på lunch

Arrangör

Näringslivsforum

Frågor

till info@nlfskovde.se

Anmälan

senast den 16 mars kl 1200

Filer