Detta händer

30 jan

2018-01-11

Uppföljning företagsklimat-enkäten

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Tid: 30 jan, kl 07:30 – 08:30

Näringslivsforum, Cityföreningen och Näringslivsenheten Skövde kommun bjuder in till en redovisning av enkäten avseende företagsklimatet som genomfördes nyligen.
Vi kommer att redovisa utfallet samt diskutera hur vi skall gå vidare för att förutsättningarna för att driva företag i Skövde skall förbättras

Kostnad

Ingen, vi bjuder på frukost

Arrangör

Näringslivsforum, Cityföreningen och Skövde kommun

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

senast den 28 januari kl 1200 till info@nlfskovde.se

Filer