2016-04-28

Frukostmöte Skövdebostäder 13 maj 13 maj 2016

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 13 maj 2016, kl 07:30 - 08:30

Dan Sandén md kollegor kommer att presentera Skövdebostäders affärsplan.

Efterfrågan på bostäder i Skövde är stor och den kommer att bli större. Skövdebostäder kan bygga tretusen nya lägenheter på femton år för att möta en del av behoven – vi är beredda att investera omkring sex miljarder kronor för Skövdes utveckling!

Nu ökar vi byggtakten rejält. Vi på Skövdebostäder är beredda att bygga runt tre tusen nya lägenheter fram till 2030 för att
täcka en stor del av behovet av bostäder. Under de kommande fyra åren färdigställer vi i genomsnitt 175 lägenheter per år – sedan drar vi upp årstakten till cirka 220 lägenheter.

Bristen på bostäder orsakar många problem. Näringslivet får detsvårt att rekrytera kompetent personal eller behålla nyutexaminerade studenter från högskolan. Dessutom har många ungdomar idag ingen möjlighet att flytta hemifrån. Flyttkedjor som frigör villor – men också äldre, mindre och billigare lägenheter som kan efterfrågas av flera – behöver komma igång.

 

OBS !! GÅ gärna in på FACEBOOK nedan

https://www.facebook.com/nlfskovde/

Kostnad

Ingen, Näringslivsforum står för frukost

Arrangör

Skövdebostäder och Näringslivsforum

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Till info@nlfskovde.se senast den 11 maj kl 1200