2016-04-11

Ta chansen att satsa på Skövdes utveckling

Tillväxt är helt avgörande för Skövde. Utifrån ett tillväxtperspektiv anser vi att en satsning på Billingen i sin helhet är en enorm möjlighet för Skövde och Skövderegionen. Vi anser även att goda förbindelser till och trafik inom Skövde avgör förutsättningarna. En satsning är viktig inte bara för besöksnäringen, utan även för möjligheten att stärka Skövdes attraktivitet. Tillgången till kompetens är en av Skövdeföretagens största utmaningar och att göra det mer attraktivt att leva, bo och verka här är mycket viktigt när det gäller våra möjligheter att attrahera rätt personal. Skövdes attraktivitet påverkar därmed företagens konkurrenskraft och i en förlängning Skövdes skattebas.

Marcus Allerbjer, Cejn
Jens Holtinger, Volvo Group
Oskar Falk, Volvo Cars
Adam Rapp, Rapp Fastigheter
Arne Lorentzon, Arne Lorentzon AB
Christina Helenius, Swedbank
Thordur Erlingsson, InExchange Factorum
Ingi Jonasson, Asititis
Lars Lindström, Paroc
Björn Furhoff, Furhoffs rostfria
Peter Persson, Ferrocon
David Seiving, Näringslivsforum Skövde