2016-05-02

Bli Mentor för en Student på Högskolan i Skövde

Din arbetslivserfarenhet och kompetens är viktig – bli mentor för en student på Högskolan i Skövde!

Som mentor får du lära känna en motiverad student på väg ut i arbetslivet, samtidigt som du delar med dig av dina erfarenheter och ger en inblick i din yrkesvardag.
Intresset från Högskolans studenter är fortsatt stort, särskilt inom ekonomi-, ledarskaps- och HR-området, men även andra utbildningar finns representerade.

Mentorprogrammet pågår från oktober 2016 – april 2017 och mentor och adept möts då på tu man hand cirka en gång i månaden.
Under detta halvår inbjuds du också till gemensamma träffar på Högskolan i Skövde.
På träffarna varvas föreläsningar med möjligheter att mingla, nätverka och skapa nya kontakter med gruppen av mentorer och adepter.

www.his.se/mentor finns mer information, samt en intresseanmälan som du är varmt välkommen att fylla i!
Du kan även kontakta mig direkt med frågor eller för mer information.

Känner du någon som du vet eller tror skulle vara intresserad av att ställa upp som mentor – skicka det här brevet vidare eller använd den bifogade affischen/flygbladet.
Om du redan anmält dig som mentor eller fått den här informationen på annat sätt ber vi om överseende.

Hoppas få höra ifrån dig inom kort, din medverkan är både önskad och efterfrågad!

Frågor

www.his.se/mentor finns mer information

Du kan även kontakta:

Christina Landelius Törning
Samverkanskoordinator
Högskolan i Skövde, Avdelningen för samverkan och kommunikation
0500-44 82 78, 0732-394315
christina.landelius.torning@his.se