2018-01-11

Ett 40-tal personer tog del av resultatet av näringslivsenkät

Förra året rasade Skövde kommun ned till plats 115 i Svenskt näringslivs ranking där näringslivsklimatet i svenska kommuner jämförs. Denna placering är oacceptabel för en kommun som Skövde. För att förstå orsakerna till raset har Näringslivsforum och Cityföreningen tillsammans med Skövde kommun genomfört en fördjupad enkätundersökning avseende företagandets villkor i Skövde.

2018-01-11

Uppföljning företagsklimat-enkäten 30 jan

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 30 jan, kl 07:30 - 08:30

Näringslivsforum, Cityföreningen och Näringslivsenheten Skövde kommun bjuder in till en redovisning av enkäten avseende företagsklimatet som genomfördes nyligen.
Vi kommer att redovisa utfallet samt diskutera hur vi skall gå vidare för att förutsättningarna för att driva företag i Skövde skall förbättras

2018-01-11

Årets första frukostmöte 25 jan

Plats: GSP/Portalen/Insikten
Tid: 25 jan, kl 07:30 - 08:30

Välkomna till årets första frukostmöte:

Denna gång får ni lyssna till:
Kommunens Näringslivsenhet (Ramona Nilsson, Näringslivsenheten)
Ramona kommer att informera om aktuella frågor

2017-12-12

Vårens Frukostmöten mm

Hej,
Här är vårens mötesdatum så att ni kan lägga in dem i er kalender:
2018-01-25 0730-0830 Traditionellt frukostmöte GSP/Portalen/Insikten
2018-02-15 0730-0930 Företagsbesök, återkommer med plats
2018-03-08 0730-0930 Företagsbesök, återkommer om plats
2018-03-14 0730-0830 Traditonellt frukostmöte GSP/Portalen/Insikten

Sidor