Bli medlem

Fyll i din ansökan om medlemskap här.

Välkommen att bli en av oss!

Näringslivsforum är en förening där mer än 330 Skövdeföretag är medlemmar. Tillsammans representerar de drygt 11 000 anställda. Det är företag och organisationer som vill vara med och påverka Skövdes framtid.

NLF bildades för drygt 16 år sedan för att många företagare upplevde att deras röst inte hördes, att de inte hade tid och ork att engagera sig och att det saknades resurser för att driva näringslivets frågor. Insikten om nödvändigheten av att samla och organisera var dock mycket stark.

NLF har nu utvecklats till en lobbyorganisation för Skövdes Näringsliv där de olika näringarnas frågor drivs i arbetsgrupper bestående av engagerade branschföreträdare. Alla företag som brinner för Skövdes och dess näringslivs utveckling är välkomna.

En mycket viktig del av arbetet är att på olika plan samverka med kommunens tjänstemän och att ha nära kontakter med politiken. Här har vi kommit väldigt långt och har tillsammans med berörda parter hittat effektiva plattformar för att tillsammans utveckla Skövde. Flera av styrelsens och arbetsgruppernas ledamöter lägger mycket tid och energi i detta och vi kan på många områden börja skörda frukterna av detta arbete.

Exempel på vad vi gör

Några exempel på områden där vi just nu för eller har fört en dialog med kommunen är:

  • Vision 2025 – tydliga och långsiktiga mål för Skövdes utveckling
  • ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan
  • Bildande av Next Skövde: mycket viktigt för hela handels-, turism- & besöksnäringen och närliggande branscher
  • Hur kan vi öka bostadsbyggandet i kommunen
  • Infrastruktur till- och från och inom Skaraborg
  • Förbättra kontakterna mellan skola och arbetsliv på alla nivåer
  • Handelns utveckling i Skövde

Vi har och arbetar dessutom med att försöka ena näringslivet i Skaraborg i vissa frågor till exempel:

  • Infrastruktur – E20
  • Kompetensutveckling – Gymnasium Skaraborg och Högskolan i Skövde och SLU

För allt detta och mer därtill krävs resurser och vi känner oss ibland begränsade av brist på medel. Därför vill vi att alla som tror på Skövdes framtid är med och stödjer vårt viktiga arbete.

Medlemskap

Som medlem får du ta del av våra medlemsbrev och får kontinuerlig information om vad som händer i Skövdes näringsliv. Du får inbjudningar till alla frukostmöten som föreningen arrangerar. Du får också möjlighet att göra din röst hörd och vara med och påverka näringslivet i Skövde och Skövdes framtid. För att ansöka om medlemskap idag - gå in under Medlemsansökan.

Brinner Du lite extra för Skövdes framtid och vill engagera dig i styrelsearbetet, så ska du anmäla ditt intresse till valberedningen.

Du kan också engagera dig i någon av våra fem arbetsgrupper och arbeta specifikt med frågor som berör din bransch. För att se vilka arbetsgrupper som finns – gå in under Arbetsgrupper. Där finns också kontaktuppgifter till de gruppansvariga, om Du har några frågor eller vill anmäla ditt intresse.

Service- & medlemsavgift

Medlemsavgift alla:   200:-
Serviceavgift:  
1-2 anställda   600:-
3-10 anställda 1 200:-
11-25 anställda 2 400:-
26-50 anställda 3 600:-
Över 51 anställda 4 800:-