Om oss

Vad har vi gjort så här långt?

Grunden till framgång som vi ser det är samverkan. Sedan länge för Näringslivsforum (NLF) en aktiv dialog med företag, näringslivsorganisationer, myndigheter och beslutsfattare i Skövde kommun. Allt detta är ett arbete som till största delen sker bakom kulisserna, och där resultaten sällan syns från en dag till en annan. Men bland våra insatser finns också det publika.

Näringslivsforum var initiativtagare till kommunens näringslivsarbete en gång i tiden. Vi har varit med om att lansera Balthazar/Teknikens hus och IDC (f d IDS). Bildandet av Next Skövde kom till stånd efter NLF:s påtryckningar. Vi har varit en aktiv part i Handelskraft och samarbetar på många olika sätt med Högskolan och Gothia Science Park. Vi är medverkar i den årliga Näringslivsgalan, där vi också delar ut Näringslivsforums pris. Näringslivsforum arrangerar också ett stort antal frukostmöten för informationsspridning och nätverkande i Skövde. Listan kan göras lång.

Men vi vill göra mycket mer, och vi vill ha din hjälp – välkommen att engagera dig för vår gemensamma framtid!

Hur ska vi kunna nå målet

Aktiv utveckling av näringslivet i Skövde – ett klart och tydligt mål, kan det tyckas – men vägen dit är långtifrån självklar. För att nå verkligt god effekt krävs det att alla positiva krafter drar åt samma håll, och det är där Näringslivsforum kommer in i bilden. Som spindeln i nätet håller vi koll på allt spännande som händer i Skövde – i Stadshuset, i Högskolans värld, i näringslivets organisationer och inte minst ute i medlemsföretagen. Genom att vara näringslivets gemensamma och tydliga röst, så frön till nya idéer och sprida information om innovativa uppslag kan vi förhoppningsvis inspirera till nya, utvecklande samarbeten. Och ju fler vi blir, desto mer kan vi uträtta – tillsammans blir vi mycket starkare!