Om oss

Vad har vi gjort så här långt?

Näringslivsforum bildades år 2002 som en medlemsorganisation för näringsidkare i syfte att driva näringslivets frågor och att vara en lobbyorganisation för medlemmarna gentemot Skövde Kommun.

Under dessa år har en god tillit och ett bra samarbete byggts upp mellan Näringslivsforum och de olika aktörer som verkar i och för Skövde.

Näringslivsforum har fört många viktiga dialoger kring utveckling och varit med i arbetet kring Vision, översiktsplan, bostadsbyggande, infrastruktur, utbildning, kompetensutveckling och handel Skövde.

Näringslivsforum var initiativtagare till kommunens näringslivsarbete en gång i tiden. Vi har varit med om att lansera Balthazar/Teknikens hus och IDC. Bildandet av Next Skövde kom till stånd efter NLF:s påtryckningar. Vi har varit en aktiv part i Handelskraft och samarbetar på många olika sätt med Högskolan och Gothia Science Park.

Listan kan göras lång och mer har vi att uträtta.

Fokusområden

Medlemsnytta, Tillväxt, Förbättrat företagsklimat

Som en politiskt oberoende aktör arbetar vi dagligen med att driva medlemmarnas frågor hos Skövde Kommun och dess politiker. Vi har alltid som mål att kunna vara med och påverka tidigt i processer vars beslut står i direkt relation till våra medlemmars verksamhet. För att kunna göra detta är vi beroende av att våra medlemmar engagerar sig i t.ex. våra arbetsgrupper;Bygg- & Etableringsgruppen, Digitaliseringsgruppen samt Made in Skövde. Vid behov sätter vi samman tillfälliga arbetsgrupper för att på så sätt kunna fånga upp viktigt information från våra medlemmar.

  • Vi är kommunens och politikens referensgrupp när det kommer till större beslut inom Skövde kommun.
  • Vi bistår med externa styrelseledamöter från näringslivet till Skövde kommuns dotterbolag på årsbasis.
  • Vi sitter med i Cityrådet som representant för Skövdes näringsliv och arbetar i dagsläger med Skövdes ansökan om att vinna titeln "Årets stadskärna 2020". Ett projekt som skall ge effekt på vår stads utveckling även efter att utnämningen gjorts.
  • Vi sammarbetar med aktörer inom skola och utbildning för att hitta synergieffekter mellan näringslivet och skolan.
  • Vi arrangerar frukostmöten och inspirationsmöten på månatlig basis där vi antingen befinner oss ute i våra medlemmars verksamheter eller bjuder in till att lyssna på aktuell information samt dialog kring det som händer i vår kommun.
  • Genom vårt nätverk hoppas vi att broar byggs mellan företag och branscher, som leder till bra sammarbeten och nya idéer.
  • Tre gånger om året lyfter vi fram näringsidkare som vi tycker har gjort en extra god insats för vår kommun och dessa tilldelas Näringslivsforums pris på Näringslivsgalan, Kulturgalan samt under Sweden Game Conference.

Styrkan bor i volymen – tillsammans kan vi påverka.

Arbetsgrupper

Made In Skövde

Gruppen utvecklar konceptet "Made in Skövde" för att marknadsföra den tillverkande industrin i Skövde. Gruppen samordnar årligen arbetet inför underleverantörsmässan på ELMIA-mässan i Jönköping
Kontaktperson: Peter Persson, peter@ferrocon.se 

Ansvarsområde

Arrangera intressanta och utvecklande möten för Industriföretagen.
Samverka med andra arbetsgrupper för att få intressanta företagspresentationer inom områden som kan vara leverantörer av tjänster mm till industriföretagen.
Ena tillverkningsindustrin inom Skövde kommun för att öka samarbetet och skapa en ”Made in Skövde-anda”.
Tillvarata tillverkningsindustrin intresse gent emot Skövde kommun.

Medlemmar

Peter Persson, Ferrocon (ordf)
Fredrik Dahl, Volvo Powertrain Skövde
Björn Furhoff, Furhoffs Rostfria
Kristina Eklöf (adj.), Skövde kommun

Landsbygdsnäringsgruppen

Jobbar med frågor som rör energi, miljö och landsbygd. Kontaktperson: Joakim Furhoff, info@loringa.se

Ansvarsområde

Arrangera intressanta och utvecklande möten för företag inom landsbygdsnäringen.
Tydliggöra landsbygdsföretagen (utanför 50-skyltarna) betydelse för Skövdes invånare och näringsliv.
Driva utvecklingen av elektroniska motorvägar (typ: bredband) till alla företag inom kommunen med betoning på landsbygdsföretagen.
Bevaka och agera i Skövde kommuns satsning på Biogas

Medlemmar

Joakim Furhoff (ordf.), Loringa Egendom
Magnus Bertilsson, Asketorps Gård
Kenth Eliasson, Heden
Fredrik Posse, Wretens Egendom
Adam Rehbinder, Västgöta-Data
Majvor Jonsson-Brodelius Melldala Trädgård
Christian Johansson (adj.), Skövde kommun

Bygg- & Etableringsgruppen

Jobbar med frågor som rör bygg och etablering. Kontaktperson: Mikael Nykvist, mikael.nykvist@ncc.se

Ansvarsområde

Arrangera intressanta och utvecklande möten för Bygg- & Etableringsföretagen.
Arbetsgruppen är NLF:s huvudansvariga remissinstans för detalj- och programplaner.
Verka för att de delar av Vision Skövde 2025 som berör Bygg & etabl går från vision till verklighet.

Medlemmar

Mikael Nykvist, Erlandssons Bygg, (ordf.)
Martin Klaesson, PEAB
Maria Skoog, Sveriges Byggindustrier
Ann Sofie Kindbom Uddh, HSB Nordvästra Götaland
Ulf Johansson, CH arkitekter
Per Thorwalls, Arne Lorentzon AB
Anders Ahlm, Fastighetsbyrån
Morgan Arvidsson, Skövde Bostäder
Eva Darolf Linnros (adj.), Skövde kommun

Digitaliseringsgruppen

Jobbar med frågor som utveckling av och förberedande för digitaliserade och automatiserade verksamheter. Kontaktperson: Fredrik Blad, blad.fredrik@outlook.com

Styrelsen

Ordförande

Jonna Nyberg Retorikverkstaden

Företagshuset
Kungsgatan 14
541 30 Skövde

Tel: 0767-88 81 88

E-post: jonna@retorikverkstaden.se

Vice ordförande

Peter Persson Ferrocon AB

Kavelbrovägen 12
541 26 Skövde

Tel: 0708-59 39 82

E-post: peter@ferrocon.se

Ledamöter

Matilda Hoffstedt Cementa

Box 33
541 21 Skövde

Tel: 0500-42 47 00

E-post: matilda.hoffstedt@cementa.se

Ulf Ahlén Ahlén Leadership

Solistvägen 4
541 57 Skövde

Tel: 0703-12 78 77

E-post: ahlen@telia.com

Christina Helenius Swedbank

Storgatan 15
Box 403
541 28 Skövde

Tel: 0705-27 31 02

E-post: christina.helenius@swedbank.se

Joakim Furhoff Loringa Egendom

541 93 Skövde

Tel: 0705-43 45 27

E-post: info@loringa.se

Jenny Sahlström Volvo Group Trucks Operations

Tel:

E-post: jenny.hagg@volvo.com

Adjungerade

Gustaf Wikblom Skaraborgs kommunalförbund

Staketgatan 12
541 22 Skövde

Tel: 0767-12 20 22

E-post: gustaf.wikblom@skaraborg.se

Ramona Nilsson Näringslivschef Skövde Kommun

541 83 Skövde

Tel: 070-295 30 82

E-post: ramona.nilsson@skovde.se

Emil Larsson Ledare för Näringslivsforum

Box 133
541 23 Skövde

Tel: 0708-44 74 64

E-post: info@nlfskovde.se

Valberedning

David Seiving (sammankallande) Länsförsäkringar Skaraborg

Box 600
541 29 Skövde

Tel: 0708-71 70 51

E-post: dse@lrf.se

Bodil Sörman Resia AB

Storgatan 20
541 30 Skövde

Tel: 0500-46 98 91

E-post: bodil.sorman@resia.se

Ingi Jonasson Asitis

Kanikegränd 3B
541 23 Skövde

Tel: 0703 49 04 48

E-post: ingi@asitis.se

Marie Lindholm Kontorschef Nordea

Box 416
541 28 Skövde

Tel: 0708-31 17 54

E-post: marie.lindholm@nordea.se